Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.13.2021, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do infrastruktury technicznej Gminy Kościelec w postaci 63 słupów oświetleniowych położonych w miejscowości Gozdów, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

W dniach 25 marca 2022 r. – 25 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko KOL-NET, pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r. Stanowisko zostało włączone do akt postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.04.2022 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2022 08:54