Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
02.05.2022 08:54 Przemysław Poznański modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.04.2022 09:55 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji