Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Korbank Media Cyfrowe Sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.338.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Korbank Media Cyfrowe Sp. z o. o. do nieruchomości i budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 1, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 30 sierpnia – 1 października Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 11 września 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.10.2018 13:20