Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Korbank S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.290.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Korbank S.A. do nieruchomości we Wrocławiu, obejmującej działki ewidencyjne o numerach 6/51 oraz 6/53 z obrębu ewidencyjnego 0064 Swojczyce, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonych na nieruchomości budynkach..

W dniach 24 października 2018 r. – 23 listopada 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 8 listopada 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 28.11.2018 13:20