Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Macieja Wasiuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Virtual Space

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.54.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Macieja Wasiuty prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5, obręb ewidencyjny 28 Szczecin Śródmieście, w tym do posadowionego lub wznoszonego na niej budynku pod nazwą „Odrzańskie Bulvary”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 8 listopada 2022 r. – 8 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z 17 listopada 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.12.2022 14:15