Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Mariusza Chmielewskiego (NETFALA Mariusz Chmielewski)

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.16.2022, w przedmiocie zmiany umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej dla podwieszenia przewodów telekomunikacyjnych nr 158/OW/2017, zawartej w dniu 24 stycznia 2017 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 28 grudnia 2021 r., regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej w postaci podbudowy słupowej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia drogowego, zawartej pomiędzy NETFALA Mariusz Chmielewski a PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 14 listopada 2022 r. – 14 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Operatora, pismem z dnia 13 grudnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 20.12.2022 13:20