Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6080.1.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MATCOM” Marcin Sebastian Ziółek do kabli telekomunikacyjnych Multimedia Polska S.A.

W dniach 12 lutego 2020 r. – 13 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 24 lutego 2020 r.,
- Multimedia Polska S.A., pismem z dnia 13 marca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.03.2020 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2020 15:35