Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
20.12.2018 09:25 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Matcom Marcin Sebastian Ziółek
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji