Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MetroLine sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.50.2017, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MetroLine sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Warszawie przy ul. Cichej 7, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 31 sierpnia 2018 r. – 1 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 16.10.2018 13:30