Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MGK Rafał Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.43.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MGK Rafał Chmielewski do nieruchomości położonych w Górze Kalwarii, w tym do posadowionych na nich budynków przy ul. Długiej.

W dniach 6 lutego – 8 marca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 11.03.2019 14:45