Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MSWiA

Informacja w sprawie wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rezerwacji częstotliwości z zakresów 22,050 – 22,106 GHz oraz 23,058 – 23,114 GHz GHz na kolejny okres.

18 sierpnia 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 22,050 – 22,106 GHz oraz 23,058 – 23,114 GHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z  20 grudnia 2010 r. nr DZC-WSZ-5104-22/10(2), na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Termin na składanie stanowisk w ww.  postępowaniu konsultacyjnym upłynął dnia 16 września 2020 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie projektu decyzji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Andżelika Matułka
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.09.2020 14:45