Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MT sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.15.2022 w sprawie zmiany warunków dostępu dla MT sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Tauron Dystrybucja S.A.

W dniach 25 listopada 2022 r. – 24 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 listopada 2022 r., oraz stanowisko MT sp. z o.o., pismem z dnia 19 grudnia 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.01.2023 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2023 16:36