Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MULTINET.PL sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.90.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MULTINET.PL sp. z o. o. do nieruchomości i budynku w Żurominie przy ul. Targowej 50/62B,

W dniach 20 lutego 2020 r. – 23 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.04.2020 08:45
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2020 09:09