Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.266.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Marcina Bielskiego 44 A B C.

W dniach 27 lipca – 27 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło Stanowska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 21.09.2018 09:30