Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NASZASIEC.Net Kraków

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.21.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu NASZASIEC.Net Kraków do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Osiedle Szklane Domy 1, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 5 czerwca 2018 r. – 5 lipca 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
• Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 18 czerwca 2018 r.
• NASZASIEC.Net Kraków pismem z dnia 26 czerwca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.07.2018 15:05