Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NEA NET Łukasz Ługowski 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.6.2022, w sprawie określenia warunków dostępu dla NEA NET Łukasz Ługowski (dalej „NEA NET”) do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 22 marca – 21 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjnedotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko NEA NET, pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.05.2023 11:05
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2023 11:07