Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla NETFALA Mariusz Chmielewski w Ożarowie Mazowieckim do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 77/6 w tym do posadowionego lub wznoszonego na tej nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

W dniach 2 marca 2021 r. – 1 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko NETFALA Mariusz Chmielewski pismem z dnia 16 marca 2021 r.

 

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 15.04.2021 11:15