Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.14.2020, w sprawie zmiany warunków dostępu NETFALA Mariusz Chmielewski do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 23 września 2021 r. – 25 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.10.2021 11:05