Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.41.2020, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Trzebini, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonym na niej budynku.

W dniach 15 czerwca 2020 r. – 20 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1) Prezesa UOKiK, pismem z dnia 24 czerwca 2020 r.,
2) Syntaj Chemical sp. z o.o., pismem z dnia 9 lipca 2020 r.,

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.07.2020 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2020 09:40