Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.159.2019, ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami 46, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

W dniach 8 października 2021 r. – 8 listopada 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.11.2021 10:35