Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.114.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 189, 191 i 191 A, w tym do posadowionego na niej budynku wielorodzinnego, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 30 marca 2023 r. – 29 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK pismem z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 09.05.2023 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2023 07:40