Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.58.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości i budynku w Zielonej Górze przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1ABC.

W dniach 16 lipca 2019 r. – 16 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez
1. Wspólnotę Mieszkaniową Arkadia oraz pięciu członków Wspólnoty, pismami z dnia 23 i z dnia 24 lipca 2019 r.
2. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 26 lipca 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 05.09.2019 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2019 15:27