Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Nexera Sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.35.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Nexera Sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 28.

W dniach 24 czerwca 2021 r. - 26 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.09.2021 15:50