Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Nysanet sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.100.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Nysanet sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Otmuchowie przy ul. Ogrodowej 1-13, 15-37, ul. Jagiełły 8-32 oraz ul. Jagiełły 34-52, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 6 października 2021 r. – 5 listopada 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 21 października 2021 r. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Otmuchowie, pismem z dnia 21 października 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.11.2021 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2021 12:45