Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.85.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A., do nieruchomości i budynków położonych w Łodzi, znajdujących się zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 18 lutego 2020 r. – 19 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.04.2020 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2020 11:24