Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na modyfikacji zapisów w:

  • Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.8 „Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC”, ppkt 9.8.1 „Utrzymanie portu abonenckiego na porcie 1 GE dla poziomu dostępu OLT”, tabeli nr 506, tabeli nr 507, tabeli nr 508,

  • Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.9 „Opłaty związane z Łączem Abonenckim” poprzez wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON(FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

W dniach 12 marca – 3 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. Od 1 kwietnia 2020 r. do 23 maja 2020 r. 30-dniowy termin trwania postępowania konsultacyjnego był zawieszony w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Następnie w związku z art. 46 pkt 20 oraz art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin konsultacji zaczął biec dalej i zakończył się 3 czerwca 2020 r.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:

  • Netia S.A. z dnia 14 kwietnia 2020 r.

  • T-Mobile Polska S.A. z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paulina Sałata
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.06.2020 16:05