Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Orange Polska S.A.  (OPL), w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) z 20 grudnia 2022 r. nr DR.WORK.609.1.2022.35, w zakresie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC[1]) stosowanego przez OPL w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji (Rynek 3a) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego (Rynek 3b).

W dniach 24 marca – 24 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził konsultacje projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  • KIGEiT z dnia 24 kwietnia 2023 r.
  • T-Mobile Polska S.A. z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  • OPL z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i obecnie są przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Poniżej publikujemy niezastrzeżone stanowiska.

 

 

[1] ang. Weighted Average Cost of Capital.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Damian Jachna
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 16.05.2023 11:40