Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat konsultacji projektu decyzji zatwierdzającej zmianę Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na zmianie wysokości opłaty hurtowej za Usługę WLR. 

W dniach 25 maja – 25 czerwca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej dotyczącej rozpatrzenia wniosku Orange z dnia 1 sierpnia 2017 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange polegającej na zmianie wysokości opłaty hurtowej za Usługę WLR. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
• Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 25 czerwca 2018 r.
• Orange Polska S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
• Netię S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r. (wersja jawna).
• Novum S.A. z dnia 25 czerwca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.


 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.07.2018 13:30