Wyniki Konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Operator”) do nieruchomości położonych w Kielcach (dalej „Nieruchomości”), w tym do budynków posadowionych na tych Nieruchomościach znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej im. Prof. Jana Czarnockiego z siedzibą w Kielcach (dalej „Budynki”), w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynkach.

W dniach 22 listopada 2017 r. – 22 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażone w piśmie z dnia
6 grudnia 2017 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 02.01.2018 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2018 14:48