Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.95.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonych w Gdańsku, w tym do posadowionych na nich budynków zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Południe.

W dniach 30 lipca – 29 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły stanowiska konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 27.09.2018 10:30