Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.111.2017 kończącej postępowanie w sprawie, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska do nieruchomości położonej w Krakowie w tym do posadowionych na nieruchomości budynków położonych przy ul. Lubicz 23 i 23a, oraz znajdującej się na budynkach infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Orange Polska, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 7 września  – 10 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 września 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.10.2018 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018 11:52