Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do budynku przy ul. Bobrzyńskiego 43B oraz Bobrzyńskiego 45B w Krakowie, a także umarzającej postępowanie w części dotyczącej zapewnienia dostępu do nieruchomości przy ul. Bobrzyńskiego 39A oraz Bobrzyńskiego 41A w Krakowie, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 10 stycznia 2018 r. – 9 lutego 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE  wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.02.2018 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2018 12:53