Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (dalej „Oferta SOR”) Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w zakresie wprowadzenia do Oferty SOR możliwości realizowania punktów styku sieci wykorzystujących technologię Internet Protocol/Session Initiation Protocol.
 

W dniach 3 marca – 4 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły niezastrzeżone stanowiska złożone przez:

1.     Orange Polska S.A.,

2.     Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,

3.     Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej,

4.     Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej,

5.     Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Pajnowski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 25.04.2022 14:10