Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PHU INTER-SAT Opałka Jacek

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.59.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla PHU INTER-SAT Opałka Jacek, do 11 nieruchomości i budynków w Myszkowie zarządzanych przez PU JAMAS Jacek Maślanka.

W dniach 23 lipca 2019 r. – 22 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 04.09.2019 11:15