Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.108.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Podlaska Sieć Internetowa sp. z o.o. do nieruchomości położonej w miejscowości Czeremcha przy ul. Fabrycznej 17, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

W dniach 10 lutego 2021 r. – 12 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 24 lutego 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Link do postępowania konsultacyjnego: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-podlaska-siec-internetowa-sp-z-o-o-,1497.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 24.03.2021 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2021 12:52