Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
13.08.2020 12:22 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
13.08.2020 12:16 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
13.08.2020 12:10 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji