Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ProIP sp. z o.o. 

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.168.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ProIP sp. z o.o. do nieruchomości i budynków przy ul. Równoległej 1, 3 i 5 w Łomiankach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 8 lutego 2021 r. - 10 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.03.2021 10:40