Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.37.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Przedsiębiorstwo Informatyczne Petroinform.Net sp. z o.o., do nieruchomości i budynku w Krakowie przy ul. Tatarskiej 9.

W dniach 16 grudnia 2020 r. - 15 stycznia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 grudnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-przedsiebiorstwo-informatyczne-petroinform-net-sp-z-o-o-,1435.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 27.01.2021 09:40