Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WWM.6171.124.2021, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Nowy Targ 18, w celu zapewnienia telekomunikacji w Budynku.

W dniach 26 listopada 2021 r. – 26 grudnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK, pismem z dnia 7 grudnia 2021 r.

W stanowisku wskazano nieprawidłową sygnaturę postępowania określając jednocześnie nieruchomość będącą przedmiotem postępowania o sygn. DR.WWM.6171.124.2021.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.01.2022 09:55