Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.163.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp.j. do nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków przy ul. Strzelniczej 12B i 12E, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 28 grudnia 2022 r. – 27 stycznia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 4 stycznia 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 09.02.2023 12:10