Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Sat Film

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.43.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Sat Film do nieruchomości, w tym posadowionego na niej budynku, znajdującej się we Włocławku przy ul. Starodębskiej 19, w zakresie dostępu do wybudowanej przez siebie infrastruktury telekomunikacyjnej (legalizacja infrastruktury).

W dniach 11 grudnia 2020 r. – 10 stycznia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 31 grudnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.01.2021 13:35