Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.126.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 17.

W dniach 1 lutego 2021 r. – 3 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 lutego 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 17.03.2021 08:25
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2021 08:30