Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.42.2022 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do będącego w budowie na tej nieruchomości budynku przy ul. Jurowieckiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku..

W dniach 29 listopada 2022 r. – 29 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 16 grudnia 2022 r.
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.01.2023 11:30