Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Sferii S.A.

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.

1 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości w zakresach 816-821 MHz oraz 857-862 MHz na obszarze całego kraju na kolejny okres.

Podmioty, zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 31 sierpnia 2018 r.

W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły stanowiska:
1)    T-Mobile Polska S.A.,
2)    P4 sp. z o.o.,
3)    Polkomtel sp. z o.o.,
4)    Netia S.A.,
5)    Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
6)    Sferia S.A. (stanowisko w wersji jawnej i niejawnej)

Po upływie wyznaczonego terminu, tj. dnia 4 sierpnia 2018 r., do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło stanowisko Orange Polska S.A. z dnia 3 września 2018 r.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, ze zm.) wyniki tego postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, poprzez ogłoszenie niezastrzeżonych stanowisk uczestników tego postępowania.

Poniżej opublikowane zostały złożone w wyznaczonym terminie stanowiska: T-Mobile Polska S.A., P4 sp. z o.o., Polkomtel sp. z o.o., Netia S.A., Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej i Sferia S.A. (stanowisko w wersji jawnej).
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.10.2018 09:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2018 10:02