Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.83.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Shentel sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Szczecinie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na tych nieruchomościach budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26, 27, 28, 28A i 29, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 28 grudnia 2022 r. – 27 stycznia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 stycznia 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.02.2023 07:30