Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skynet sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.151.2017 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Skynet sp. z o. o. do nieruchomości, w tym do posadowionych lub też wznoszonych budynków położonych w Babicach Nowych, stanowiących współwłasność członków Wspólnoty Mieszkaniowej Garden Park w Babicach Nowych, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 14 czerwca 2019 r. – 15 lipca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło pismem z dnia 11 lipca 2019 r. stanowisko Kreator Dom Immobilien sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz z dnia 14 lipca 2019 r. stanowisko Skynet sp. z o. o.
Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.07.2019 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019 12:15