Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.225.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla  Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Niecia 11-14, w tym do wznoszonych na tych nieruchomościach budynków, stanowiących własność Spółdzielni Zodiak w Rzeszowie.

W dniach 28 lipca – 27 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.09.2020 15:10