Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.244.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze składających się z działek nr 1074/78 i 1074/76 z obrębu 208 Nowe Miasto, w tym do posadowionego lub wznoszonego na tych nieruchomościach budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 28 lutego 2022 r. – 30 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego pismem z dnia 8 marca 2022 r. stanowisko przedstawił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 15.04.2022 13:00