Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.133.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski, do nieruchomości i budynku posadowionego w Częstochowie przy ul. Kutrzeby 32.

W dniach 11 marca 2020 r. - 27 kwietnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. Od 1 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. 30-dniowy termin trwania tego postępowania był zawieszony w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Następnie w związku z art. 15 zzs ust. 12 ww. ustawy termin konsultacji zaczął biec dalej i zakończył się 27 kwietnia 2020 r.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 31 marca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.05.2020 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020 11:22