Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.37.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości położonych w Częstochowie, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 16 lutego 2021 r. – 18 marca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 12 marca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.04.2021 08:40
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2021 08:44